@RICE Restaurant 

“โมเดิร์นทวิสต์” ความอร่อยที่ลงตัว

การออกแบบห้องอาหาร โดยใช้  “ข้าว” เป็นตัวแก่นหลักและเรื่องราวต่างๆสื่อออกมาจากการตกแต่ง ไม่ว่าจะเป็นลายเส้นและลวดลายต่างๆ ภายในที่มีความอ่อนช้อย โดมฟางข้าวหลังคาสูงที่สื่อถึงวิถีชีวิตของชาวนาผสมผสานระหว่างความโมเดิร์นในรูปแบบวิถีชีวิตสมัยใหม่ แต่แฝงไปด้วยความเรียบง่ายและหรูหรา โทนสีของห้องอาหารบ่งบอกเรื่องราวได้เป็นอย่างดี สีเขียวเข้มอ่อน และน้ำตาล ล้วนมาจาก วัฏจักร ของการทำนาตั้งแต่แรกเริ่ม จนถึงฤดูที่พร้อมเก็บเกี่ยว สอดคล้องกับเมนูในห้องอาหาร ที่ทางเราพิถีพิถันในการปรุงแต่งรสชาติทั้งแบบไทยดั้งเดิมและแบบสไตล์โมเดิร์นทวิสต์ อันเป็นเอกลักษณ์ และ Signature Dish ตามแบบฉบับ @rice

เมนูห้องอาหาร